Składka Członkowska PZŁ 2024

Członkowie KŁ KUDYPY

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim konieczność opłacenia składki członkowskiej do PZŁ na rok 2024, która zgodnie z uchwała NRŁ z 08.11.2023r. wynosi odpowiednio:

1. składka normalna w kwocie – 443 zł,
2. składka ulgowa dla osób, które ukończyły 70 lat w kwocie – 243 zł,
3. składka ulgowa dla osób, które ukończyły 80 lat w kwocie – 143 zł,

W podanych kwotach uwzględniona wartość 43 zł za obowiązkowe ubezpieczenie, o którym mowa wart. 32 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie za rok 2024r.
Koło dokona opłaty składek za wszystkich członków Koła do 31 grudnia 2023r.

Skarbnik Koła z Panią Księgową dokonają analizy kont osobistych członków na dzień 31.12.2023r. Osoby które nie mają wystarczających środków do opłacenia składki na swoim koncie w Kole lub mają zadłużenie wobec Koła otrzymają SMS z kwotą do zapłaty, którą należy opłacić w nieprzekraczającym terminie do 31.01.2024 roku.


Z myśliwskim pozdrowieniem,
Zarząd KŁ Kudypy

Darz BÓR! w Nowym 2024 Roku!