Gospodarka Łowiecka

Gospodarka Łowiecka – czym jest i jak powinniśmy ją rozumieć?

…”To sztuka współżycia z żywą przyrodą i umiejętność brania z jej darów tyle ile można, nie naruszając zarazem źródeł jej bogactwa”…
Walenty Garczyński

Koło „Kudypy” prowadzi gospodarkę łowiecką w 2 obwodach – nr 243 i 244, położonych na terenie gmin Gietrzwałd i Jonkowo, o łącznej pow. około 16 tys. ha. W celu zapewnienia zwierzynie bazy żerowej, szczególnie w najtrudniejszych okresach roku, koło uprawia 50 ha pól i łąk. Poletka łowieckie urozmaicają bazę żerową w łowisku, wpływają na ograniczanie szkód w lasach i na polach uprawnych. Natomiast uprawa i koszenie śródleśnych i przyleśnych użytków zielonych gwarantuje zwierzynie płowej (jeleniom, sarnom, łosiom, danielom) karmę od wczesnej wiosny do pierwszych śniegów, ale również w sposób wyjątkowy wpływa na urozmaicenie mono diety zwierzyny w lasach.