Nabór do komisji problemowej ZO PZŁ w Olsztynie

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Okręgowy informuje, że ogłosił nabór do komisji problemowych ZO PZŁ w Olsztynie.

Na podstawie § 98 ust. 1 pkt. 6) Statutu PZŁ Zarząd Okręgowy podjął decyzję o powołaniu nowych członków komisji problemowych. W związku z powyższym Zarząd Okręgowy zachęca myśliwych okręgu olsztyńskiego PZŁ do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w poszczególnych komisjach. Zarząd Okręgowy prosi o zgłaszanie się osób posiadających szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy w poszczególnych komisjach, dysponujących wolnym czasem oraz chętnych do aktywnej pracy społecznej. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby posiadające różnego typu uprawnienia związane z zakresem pracy danej komisji (np. uprawnienia lektora PZŁ, sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego, uprawnienia do ceny prawidłowości odstrzału i wyceny medalowej trofeów itp.) W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, kontaktowy numer telefonu, nazwę komisji oraz ewentualnie posiadane uprawnienia, szkolenia itp. Uchwały Zarządu Okręgowego ustalające składy osobowe poszczególnych komisji zostaną podjęte na przełomie stycznia i lutego br. we współpracy z przewodniczącymi poszczególnych komisji.

Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do pracy w niżej wymienionych komisjach na adres koła: kudypy.olsztyn@gmail.com do dnia 24.01.

Zarząd koła przesłane zgłoszenia  i swoje propozycje przekaże do ZO PZŁ w Olsztynie.

– Komisja Hodowli Zwierzyny

– Komisja Kultury, Tradycji i Promocji Łowiectwa

– Komisja Oceny Prawidłowości Odstrzału i Wyceny Trofeów Łowieckich

– Komisja Strzelectwa Myśliwskiego

– Komisja Szkoleniowa

– Komisja Kynologiczna

Darz Bór!

Zarząd