|

Akcja zbierania zakrętek

Zdjęcia dotyczą wspólnej ogólnopolskiej akcji zbierania zakrętek na rzecz potrzebujących dzieci.