Wycieczka do Krakowa

Zdjęcia pochodzą z wycieczki do Krakowa. Przelot samolotem. We współpracy z ZO PZŁ Kraków zorganizowano zajęcia przyrodniczo – łowieckie. Prowadzenie przez Dianę Joannę Murzyn.