STOP wypalaniu traw

KŁ Kudypy dba o przyrodę !

Akcja „STOP wypalaniu traw”

      Już od wielu lat wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to niestety wypalaniem suchych traw.

      Na przełomie kwietnia i maja w SP w Biesalu zostały przeprowadzone zajęcia przyrodniczo – łowieckie pt. Akcja edukacyjna  „STOP wypalaniu traw”. Głównym celem zajęć było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży naszej szkoły na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą wypalanie traw.

      Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia kilku ważnych informacji na temat wypalania trwa. Wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści rolniczych ani ekologicznych. Przeciwnie, powoduje: śmierć wielu gatunków zwierząt; zniszczenie wielu gatunków roślin; zmniejszenie bioróżnorodności; przesuszenie i wyjałowienie gleby; a przede wszystkim – groźbę rozprzestrzenienia się pożaru na lasy i zabudowania ludzi. Uczniowie naszej szkoły znają już negatywne skutki wypalania traw.

      Dla podniesienia rangi „palącego problemu” uczniowie przygotowali plakaty i rysunki oraz napisali kilka haseł przeciwko wypalaniu traw i lasów:

  • Nie wypalaj trawy nawet dla zabawy. Spalisz glebę, spalisz las, a on rósł przez długi czas.
  • Nie pal trawy, nie niszcz lasu, nie niszcz gleby, myśl zawczasu.
  • Ochroń glebę, nie spal lasu, nie pal trawy dla grymasu.

       Wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani w akcję. Świadczą o tym efekty ich pracy.

Mirosława Gromacka SP w Biesalu